Syntyche

Welke maatregelen vallen onder legionellapreventie?

legionellapreventie

Welke maatregelen vallen onder legionellapreventie?

Geplaatst op

De legionellabacterie is een bacterie die zich via het water verspreidt en in sommige gevallen ernstige longontstekingen kan veroorzaken. Voor bepaalde bedrijven is het verplicht om actief maatregelen te nemen om de verspreiding van deze legionellabacterie te verminderen. Onder deze bedrijven vallen bijvoorbeeld zorginstellingen, zwembaden, campings en hotels.  Over het algemeen schakelen dergelijke bedrijven bureaus in die gespecialiseerd zijn in legionellapreventie, om alle maatregelen te nemen zodat ze aan de wettelijke eisen voldoen. In deze blog kijken we naar enkele van deze maatregelen.

Legionella beheersplan

Een van de eerste zaken waar bedrijven en de gespecialiseerde bureaus over gaan nadenken is het opstellen van een legionella beheersplan. Dit plan wordt gekeken naar welke stappen er gezet moeten worden om de kans op een legionella-infectie te minimaliseren. Dit beheersplan bevat onder andere procesbeschrijvingen van de monstername van water uit diverse tappunten, de watertemperatuurmetingen en andere controles aan bijvoorbeeld keerkleppen.  Het legionella beheersplan bevat tevens een logboek waarin wordt aangegeven wanneer welke maatregelen genomen zijn.

Legionella monstername

Voor prioritaire instellingen geldt dat ze ieder half jaar monsters moeten laten nemen. Deze watermonsters worden getoetst aan wettelijke eisen door geaccrediteerde bedrijven. Zij kunnen bepalen of de waterkwaliteit goed genoeg is voor de Inspectie Leefomgeving en Transport. De hoeveelheid monsters die genomen worden is afhankelijk van het aantal tappunten in het bedrijf.

Keerklepcontrole

Alle waterleiding installaties bevatten keerkleppen. Als de keerkleppen niet goed meer werken is het mogelijk dat er vervuild water in het drinkwater terecht kan komen, wat het risico op besmetting verhoogt. Dit geldt niet alleen besmetting met de legionellabacterie, ook andere ziektes kunnen hierdoor verspreid worden. Daarom moeten de keerkleppen jaarlijks gecontroleerd worden.  Een controle van de keerkleppen bestaat uit een controle van het type terugstroombeveiliging, controle van afsluiters, de bereikbaarheid van de keerkleppen en de aangesloten apparaten.

Reiniging en desinfectie

Een actieve maatregel om de verspreiding van de bacterie te voorkomen is een regelmatige reiniging van de leidingen. Dit is verplicht zodra er een vervuild water geconstateerd is en bestaat uit een aantal stappen. Zo wordt eerst kalk en sediment verwijderd uit de leidingen of het besmette deel van de installatie. Daarna wordt er een desinfecterend middel gebruikt om nog aanwezige bacteriën te doden.

Gerelateerde berichten

Over ons

Contactgegevens

Via info @ domein.nl neem je eenvoudig contact met ons op. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.

© 2024 Alle rechten voorbehouden